ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ
       
ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ
ΑΠΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ
  ΚΥΡΙΑΚΕΣ Αποστολική περικοπή Ευαγγελική περικοπή ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ
  9  ΙΑΝ Μετά τα Φώτα Εφεσίους. δ' 7-13 Κατά Ματθαίον. δ' 12-17

δ΄

Ζ
16 ΙΑΝ ΙΒ' Λουκά (Δέκα Λεπρών) Κολασσαείς. γ' 4-11 Κατά Λουκά. ιζ' 12-19 πλ. α΄ Η
 23 ΙΑΝ ΙΔ' Λουκά (Τυφλού στην Ιεριχώ) Α' Τιμόθεον. α' 15-17 Κατά Λουκά.. ιη' 35-43 πλ. β΄ Θ
 30 ΙΑΝ Των Τριων Ιεραρχών Προς Εβραίους. ιγ' 7-16 Κατά Ματθαίον. ε' 14-19 βαρύς Ι
  6 ΦΕΒ ΙΖ' Ματθαίου (Χαναναίας) Β' Κορινθίους. στ' 16 - ζ' 1 Κατά Ματθαίον. ιε' 21-28 πλ. δ΄ ΙΑ
           

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΕΣ Αποστολική περικοπή Ευαγγελική περικοπή ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ
13 ΦΕΒΡ ΣΤ΄ Λουκά(Τελώνου-Φαρισαίου) Β΄ Τιμόθεον γ΄ 10-15 Κατά Λουκά ιη΄10-14

α΄

Α
20 ΦΕΒΡ ΙΖ' Λουκά (Ασώτου) Α΄ Κορινθίους. η' 8-13, θ΄1-2 Κατά Λουκά. ιζ' 12-19 β΄΄ Β
27 ΦΕΒΡ ΙΔ' Λουκά (Απόκρεω) Α' Τιμόθεον. α' 15-17 Κατά Ματθαίον κε' 31-46 γ΄ Γ
  6 ΜΑΡΤ ΙΕ' Λουκά (Τυροφάγου) Ρωμαίους. ιγ΄ 11-14, ιδ΄ 1-4 Κατά Ματθαίον στ΄. 14-21 δ΄ Δ
13 ΜΑΡΤ Α΄Νηστειών (Της Ορθοδοξίας) Εβραίους. ια' 24-26, 32-40 Κατά Ιωάννη α' 44-52 πλ. α΄ Ε
 20 ΜΑΡΤ Β΄Νηστειών (Γρηγορίου Παλαμά) Εβραίους. α' 10-14, β΄ 1-3 Κατά Μάρκον. β΄ 1-12 πλ. β΄ Ζ
 27 ΜΑΡΤ Γ' Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) Εβραίους. δ' 14-16, ε΄ 1-6 Κατά Μάρκον. η΄ 34- θ' 1 βαρύς Η
   3 ΑΠΡΙΛ Δ΄Νηστειών (Ιωάννου Κλίμακος) Εβραίους. στ' 13-20 Κατά Μάρκον. θ΄ 17-31 πλ. δ Θ
 10 ΑΠΡΙΛ Ε΄Νηστειών (Μαρίας Αιγυπτίας) Εβραίους. θ' 11-14, Κατά Μάρκον. ι΄ 32-45 α΄ Ι
 17 ΑΠΡΙΛ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Φιλιππησίους. δ' 4-9 Κατά Ιωάννη. ιβ΄ 1-18  

Μτθ. κα΄ 1-11, 15-17