Τεχνολογία Α΄Γυμνασίου


Σε συζητήσεις στην ώρα του μαθήματος , ζητώντας από τους μαθητές να περιγράψουν την έννοια της Τεχνολογίας ακούγονται διάφορες απόψεις και εκτιμήσεις. Οι περισσότερες από αυτές τις απόψεις συγκλίνουν στο να συνδέουν την Τεχνολογία με κάποια συσκευή, ηλεκτρονική κυρίως, που να εκτελεί κάποιες εντολές, να παράγει ήχους να εκπέμπει φως, να κάνει κάποιες κινήσεις ίσως ή να βοηθάει στην επικοινωνία. Σαν τεχνολογία στις πρώτες αυτές συζητήσεις και για αυτές τις ηλικίες μαθητών ορίζεται συνήθως ο υπολογιστής ή ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα αυτοκίνητο.  Ας δώσουμε λοιπόν έναν ορισμό που να περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της Τεχνολογίας και σε όλη την "διαδρομή" του ανθρώπου στη γη μέχρι σήμερα. 

Τεχνολογία είναι οτιδήποτε κατασκευάζει και χρησιμοποιεί ο άνθρωπος με σκοπό να λύσει κάποια πρακτικά καθημερινά προβλήματα του ή με απλά λόγια να βελτιώσει την καθημερινότητα του. Τα πρώτα δείγματα τεχνολογίας, είναι τα εργαλεία που κατασκέυασε ο άνθρωπος από ξύλο και πέτρα και η χρήση τους 

Explore the articles and other resources right here on your site data to learn more about how Joomla works. (When you're done reading, you can delete or archive all of this.) You will also probably want to visit the Beginners' Areas of the Joomla documentation and support forums.

You'll also want to sign up for the Joomla Security Mailing list and the Announcements mailing list. For inspiration visit the Joomla! Site Showcase to see an amazing array of ways people use Joomla to tell their stories on the web.

The basic Joomla installation will let you get a great site up and running, but when you are ready for more features the power of Joomla is in the creative ways that developers have extended it to do all kinds of things. Visit the Joomla! Extensions Directory to see thousands of extensions that can do almost anything you could want on a website. Can't find what you need? You may want to find a Joomla professional in the Joomla! Resource Directory.

Want to learn more? Consider attending a Joomla! Day or other event or joining a local Joomla! Users Group. Can't find one near you? Start one yourself.