ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
VIRTUAL TEACHING ASSISTANTS

Οι Δυνητικοί Συνομιλητές (Chatbots) είναι προγράμματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε μια συζήτηση-συνομιλία μέσω γραπτού κειμένου ή ομιλίας και να προσφέρουν υπηρεσίες όπως παροχή βοήθειας σε χρήστες προγραμμάτων, καθοδήγηση επισκεπτών ιστοσελίδων, εξυπηρέτηση πελατών, διαφήμιση προϊόντων ή ακόμη και να απαντήσουν σε ερωτήσεις γύρω από κάποια θεματολογία, επιστρατεύοντας ακόμα και αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο έρευνας που εκπονείται από το Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας, Διαδικτυακής Έρευνας και Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης, του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, έχουν σχεδιαστεί Δυνητικοί Συνομιλητές οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία ενοτήτων που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τέσσερα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Οι δυνητικοί Συνομιλητές μπορούν να διατίθενται στους μαθητές και να απαντούν σε ερωτήσεις τους.