Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος - Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. - ΠΕ17/08

 

 

 
 

Αναλογικά Ηλεκτρονικά

     

 

Πόλωση (bias) τρανζίστορ  

 

Ευθεία φόρτου και σημείο λειτουργίας  

 

 

 

 

 

     
Επικοινωνία Copyright 2004- GiS