Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος - Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. - ΠΕ17/08

 

 

 
 

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

     

 

Αναλογικό - Ψηφιακό μέγεθος  

 

Άλγεβρα Boole - Βασικές πράξεις

 

Κλίμακες ολοκλήρωσης (Scale Integration) Ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (Ο.Κ.)

 

 

 

 

     
Επικοινωνία Copyright 2004- GiS