Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος - Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. - ΠΕ17/08

 

 

 
 

Δομή & Λειτουργία Μικροϋπολογιστών

     

 

Αριθμητικά Συστήματα

 

Πράξεις στο δυαδικό σύστημα

 

Πράξεις στο δεκαεξαδικό σύστημα

 

Γενική δομή υλικού, υπολογιστικού συστήματος

 

 

 

 

 

     
Επικοινωνία Copyright 2004- GiS