Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος - Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. - ΠΕ17.08

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

α Αρχή Ταλαντώσεων,

Ασκήσεις Δομής και Λειτουργίας μΥπολογιστών   on line ασκήσεις

Άσκηση1  ewb, Άσκηση2  ewb, Άσκηση3  ewb, Άσκηση4  ewb, Άσκηση5  ewb, Άσκηση6  ewb, Άσκηση7 , Άσκηση8 , Άσκηση9 , Άσκηση10 , Άσκηση11 , Άσκηση12 , Άσκηση13 , Άσκηση14 , Άσκηση15 , Άσκηση16 , Άσκηση17 , Άσκηση18 , Άσκηση19 , Άσκηση20 , Άσκηση21 , Άσκηση22 , Άσκηση23 , Άσκηση24 , Άσκηση25 , Άσκηση26 , Άσκηση27 .

Ασκήσεις Συλλογή Μεταφορά & Έλεγχος Δεδομένων (Σ.Μ.Ε.Δ.)

Άσκηση 17, Άσκηση 18, Άσκηση 19, Άσκηση 20, Άσκηση 21Άσκηση 22Άσκηση 23Άσκηση 24Άσκηση 25,

 

 

Ασκήσεις Visual Basic 6

sel51a4_1, sel56a4_2, sel59a5_6, sel64a5_1, sel65a5_2, sel65p5_2, sel67a5_3, sel68a5_4, sel70a5_5, sel70p5_3, sel71a5_6, sel71p7_4, sel86AriPraxeis, sel86p6_17, sel88p6_21, sel88p6_22, sel90KyklMetathesi, sel90YpolTokou, sel92ea2, sel92ea3, sel92ea4, sel93ea5, sel95TetrRiza, sel96p7_1, sel96p7_2, sel96Int_Fix, sel96Prosimo, sel97TrigSinartisis, sel98SinartExp_Log, sel99a7_1, sel100a7_2, sel100a7_3,

Ασκήσεις Εργαστηρίου Η/Υ για Ηλεκτρονικούς Ι

ΦΕ4_1 , ΦΕ4_2 , ΦΕ4_3 , ΦΕ4_4 ,

 

Ασκήσεις Εργαστηρίου Η/Υ για Ηλεκτρονικούς ΙΙ

ΦΕ1.1ασκ1-2-3 avi, ΦΕ1.2ασκ1-2-3 avi, ΦΕ1.3ασκ1, ΦΕ1.4ασκ1-2-3-4, ΦΕ1_5, ΦΕ1_6, ΦΕ1_7, ΦΕ1_8, ΦΕ2_1, ΦΕ2_2, ΦΕ2_3

 

β Βιβλία Β' τάξης ΕΠΑ.Λ. Ηλεκτρονικών, Βιβλία Γ' τάξης ΕΠΑ.Λ. Ηλεκτρονικών
γ  
δ  
ε Εντολές HTML, Εντολές PIC, Εντολές δικτύου, Εικονικό Εργαστήριο, Εγκατάσταση WinXP, 

 

ζ  
η  
θ Θέματα Π.Ε. στη Δομή και Λειτουργία Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.Ε.  

Θέματα Π.Ε. στα Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΕΠΑ.Λ.

 

ι Ιστοσελίδα ( Δημιουργία - Σχεδίαση )

 

κ Κώδικας αντιστάσεων, Κατηγορίες καλωδίων δικτύων,

 

λ  
μ Μικροελεκτής (PIC 16F877), Μετεωρολογικός Σταθμός Αμπελοκήπων, Μετρητικός Σταθμός Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Αμπελοκήπων,

 

ν  
ξ  
ο Οδηγίες Χρήσης Front Page 98, Οπτικός Οδηγός Εγκατάστασης WinSERVER 2003, Οπτικός Οδηγός Εγκατάστασης Active Directory, Οδηγός Ρύθμισης DNS - Active Directory, Οπτικός Οδηγός Επιλογής Κεραιών FM - TV και Εγκατάστασης SAT, Οδηγίες για τη δημιουργία Project στο MPLAB 7 ,

 

π Παλμοτροφοδοτικά (ewb),

Παρουσίαση Εργαστηρίου Αναλογικών Αναλογικών,

Παρουσίαση Εργαστηρίου Μικροϋπολογιστών, Παρουσίαση Εργαστηρίου Σ. Μ. Ε. Δ.,

Παρουσίαση Καμπύλης Απόκρισης Ενισχυτή με Τρανζίστορ,

Παρουσίαση Χαρακτηριστικών Εξόδου Τρανζίστορ-Ευθεία φόρτου, Παιχνίδια,

Ποντίκι (οπτικό), Πρότυπο OSI,

 

ρ  
σ Συνδέσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή,

 

τ  
υ Υλικό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή,

 

φ Φύλλο Εργασίας Αναλογικών Ηλεκτρονικών,

 

χ Χαρτί (μιλλιμετρέ-ημιλογαριθμικό),

 

ψ  
ω