Άθροισμα γωνιών τριγώνου - Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου

Ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας είναι:

  
Κάθε φορά που θα ανοίγετε αυτό το test θα εμφανίζονται 10 ερωτήσεις που δεν θα είναι όλες ίδιες με την προηγούμενη ούτε με την επόμενη φορά.