Μονάδες μέτρησης όγκου

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Γιώργος Μαντζώλας, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

 

Δεδομένα: Η ακμή του μεγάλου κύβου είναι 10-πλάσια από την ακμή του μικρού κύβου.

Ερωτήσεις:

1) Πόσους πράσινους κύβους χωράει ο μεγάλος κύβος;

2) Αν η ακμή του μεγάλου κύβου είναι 1m τότε:

  • ποιο είναι το μήκος της ακμής του μικρού κύβου;

  • ποια είναι η σχέση που συνδέει το 1m3 με τις dm3;

3) Αν η ακμή του μεγάλου κύβου είναι 1cm τότε:

  • ποιο είναι το μήκος της ακμής του μικρού κύβου;

  • ποια είναι η σχέση που συνδέει το 1cm3 με τα mm3;

4) Ποια σχέση συνδέει το 1mm3 με τα cm3, τις dm3, και το m3;

Free Web CounterΑρχική Σελίδα