Όγκος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Γιώργος Μαντζώλας, Δημιουργήθηκε με το GeoGebra

 

Δεδομένα: Οι κύβοι του σχήματος έχουν ακμή 1cm

Ερωτήσεις:

1) Με πόσους μικρούς κύβους μπορεί να γεμίσει το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο;

2) Ποιες είναι οι διαστάσεις του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου;

3) Ποιος είναι ο όγκος του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου;

4) Μπορεί ο όγκος του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου να εκφραστεί με τη βοήθεια των διαστάσεων του;

5) Είναι σωστό να ισχυριστούμε ότι στο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο ισχύει:

Όγκος = (Μήκος) x (Πλάτος) x (Ύψος) ;

6) Είναι σωστό να ισχυριστούμε ότι στο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο ισχύει:

Όγκος = (Εμβαδόν Βάσης) x (Ύψος) ;

Free Web CounterΑρχική Σελίδα