Εμβαδόν κανονικής πυραμίδας

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Γιώργος Μαντζώλας, Δημιουργήθηκε με το GeoGebra

 

Ερωτήσεις:

1) Σε πόσα μέρη μπορούμε να χωρίσουμε την ολική επιφάνεια μιας πυραμίδας;

2) Αν Εβ είναι το εμβαδόν της βάσης, ΕΠ το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας και Εολ το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας μιας πυραμίδας, τότε είναι σωστό να ισχυριστούμε ότι:

Εολ = ΕΠ +  Εβ

 

Free Web CounterΑρχική Σελίδα