Κόλουρος Κώνος

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Γιώργος Μαντζώλας, Δημιουργήθηκε με το GeoGebra

 

Ερωτήσεις:

1) Ποιες επιφάνειες διακρίνετε σε ένα κόλουρο κώνο;

2) Ποιο επίπεδο σχήμα είναι η κάθε βάση του κόλουρου κώνου;

3) Η παράπλευρη επιφάνεια του κόλουρου κώνου είναι επίπεδη επιφάνεια;

4) Ένας κόλουρος κώνος, μπορεί να προκύψει από την περιστροφή ενός επιπέδου σχήματος;

5) Ποιο επίπεδο σχήμα, πρέπει να περιστραφεί γύρω από μία πλευρά του για να προκύψει ένας κόλουρος κώνος;

Free Web CounterΑρχική Σελίδα