Η έννοια της μεταβλητής

Gapfill exercise

  
Enter your answers in the gaps. When you have entered all the answers, click on the "Check" button.
Άσκηση 1 - Ένα μολύβι κοστίζει x ευρώ.

α) Αν αγοράσουμε 5 μολύβια, τότε θα πληρώσουμε
Ευρώ.
β) Αν αγοράσουμε 8 μολύβια, τότε θα πληρώσουμε
Ευρώ.
γ) Αν αγοράσουμε 16 μολύβια, τότε θα πληρώσουμε
Ευρώ.
δ) Αν αγοράσουμε 24 μολύβια, τότε θα πληρώσουμε
Ευρώ.
ε) Αν αγοράσουμε 4 δωδεκάδες μολύβια, τότε θα πληρώσουμε
Ευρώ.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                                                                                                                         Γιώργος Μαντζώλας - Μελίκη Ημαθίας