από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

  Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                Επικοινωνία

Διαφορικός Λογισμός

ΛΕΞΙΚΟ   Κατηγορία  Αρχείο  Αρχείο  Περιεχόμενο
Παραγωγίσιμη Συνάρτηση στο Χο

 Θεώρημα 

 

 SketchPad 312  Θ.Μ.Τ. σε πολυωνυμική 2ου βαθμού
Παράγωγος Αριθμός στο Χο  Θεώρημα     SketchPad 312  Θ.Μ.Τ. σε πολυωνυμική 3ου βαθμού
Παράγωγος Συνάρτηση  Γρ. Παράσταση    SketchPad 312  Πολυωνυμική 2ου βαθμού - Εφαπτομένη
Ρυθμός Μεταβολής  Γρ. Παράσταση    SketchPad 312  Πολ. 3ου βαθμού - Ακρότατα - Καμπή
Παράγωγοι Βασικών Συναρτήσεων  Ασύμπτωτες 1    SketchPad 312  Οριζόντια Ασύμπτωτη
Κανόνες Παραγώγισης  Ασύμπτωτες 2    SketchPad 312  Κατακόρυφη Ασύμπτωτη
Κανόνας τηα Αλυσίδας  Ασύμπτωτες 3    SketchPad 312  Οριζόντια & Κατακόρυφη Ασύμπτωτη
Παράγωγος Ανώτερης Τάξης  Ασύμπτωτες 4    SketchPad 312  Οριζόντια & Κατακόρυφη Ασύμπτωτη
Γωνιακό σημείο  Ασύμπτωτες 5    SketchPad 312  Κατακόρυφη & Πλάγια Ασύμπτωτη
Στάσιμο σημείο  Πρόβλημα 1    SketchPad 312  Εμβαδόν Ορθογ. με σταθερή περίμετρο
Κρίσιμο σημείο  Πρόβλημα 2    SketchPad 312  Ελάχιστο Κόστος
Μονοτονία  Πρόταση 1    SketchPad 312  Εφαπτομένη στη Λογαριθμική
Μέγιστο  Πρόταση 2    SketchPad 312  Λογαριθμική Εξίσωση
Τοπικό Μέγιστο  Θέμα 1   PowerPoint    Εισαγωγικές Εξετάσεις  2002
Ολικό Μέγιστο  Θέμα 2  PowerPoint    Εισαγωγικές Εξετάσεις  2003
Ελάχιστο  Θέμα 3  PowerPoint    Εισαγωγικές Εξετάσεις  2003
Τοπικό Ελάχιστο  Θέμα 4  PowerP 321Kb    Εισαγωγικές Εξετάσεις  2004
Ολικό Ελάχιστο  Θέμα 5  PowerPoint    Εισαγωγικές Εξετάσεις  2004
Ακρότατα: Κριτήριο 1ης Παραγώγου  Θέμα 6  PowerPoint    Εισαγωγικές Εξετάσεις  2005
Ακρότατα: Κριτήριο 2ης Παραγώγου  Θέμα 7  PowerPoint    Εισαγωγικές Εξετάσεις  2005
Παράγουσα Συνάρτηση  Άσκηση 12-1  PowerPoint    Κανόνες Παραγώγισης - Κλάσμα
Παράγουσες Βασικών Συναρτήσεων  Άσκηση 12-2  PowerP 180Kb    Κανόνες Παραγώγισης - Κλάσμα
Διαφορική Εξίσωση  Άσκηση 12-3  PowerPoint    Κανόνες Παραγώγισης - Κλάσμα
Τάξη Διαφορικής Εξίσωσης  Άσκηση 12-4  PowerPoint    Κανόνες Παραγώγισης - Κλάσμα
Λύση Διαφορικής Εξίσωσης  Άσκηση 12-5  PowerPoint    Κανόνες Παραγώγισης - Κλάσμα
Πρόβλημα Αρχικών Τιμών  Άσκηση 12-6  PowerPoint    Κανόνες Παραγώγισης - Κλάσμα
Συνάρτηση Κυρτή  Άσκηση 12-7  PowerPoint    Κανόνες Παραγ. - Κλάσμα - Γινόμενο
Συνάρτηση Κοίλη  Άσκηση 12-8  PowerPoint    Κανόνες Παραγ. - Κλάσμα - Γινόμενο
Σημείο Καμπής  Άσκηση 12-9  PowerPoint    Κανόνες Παραγ. - Κλάσμα - Γινόμενο
Ασύμπτωτη  Άσκηση 12-10  PowerPoint    Κανόνες Παραγ. - Κλάσμα - Γινόμενο
Κατακόρυφη Ασύμπτωτη  Άσκηση 14-1  PowerPoint    Μονοτονία - Ακρότατα
Οριζόντια Ασύμπτωτη  Άσκηση 14-2  PowerP 293Kb    Μονοτονία - Ακρότατα
Κανόνας De l' Hospital  Άσκηση 14-4  PowerPoint    Μονοτονία - Ακρότατα
Θεώρημα Fermat  Άσκηση 15-1  PowerPoint    Μονοτονία - Ακρότατα
Θεώρημα Rolle  Άσκηση 15-2  PowerPoint    Μονοτονία - Ακρότατα
Θεώρημα Μέσης Τιμής  Άσκηση 15-3  PowerP 310Kb    Μονοτονία - Ακρότατα
   Άσκηση 15-4  PowerPoint    Μονοτονία - Ακρότατα
   Άσκηση 15-5  PowerPoint    Μονοτονία - Ακρότατα
   Άσκηση 15-7  PowerPoint    Μονοτονία - Ακρότατα

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας