από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα          Επικοινωνία

  Έλσα Γεμενετζή           
Φύλλα Εργασίας        
Α΄ - Γυμνασίου     Αριθμητική - Άλγεβρα  
         
Α-4-1     Η έννοια της εξίσωσης  
Α-4-2     Επίλυση προβλημάτων  
         
A-5-1     Ποσοστά  
         
Α-6-1     Παράσταση σημείων στο επίπεδο  
Α-6-2     Λόγος δυο αριθμών - Αναλογία  
Α-6-3     Ανάλογα ποσά  
Α-6-4     Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας  
Α-6-5     Προβλήματα αναλογιών  
Α-6-6     Αντιστρόφως ανάλογα ποσά  
         
Α΄ - Γυμνασίου     Γεωμετρία  
         
Β-1-10     Απόσταση σημείου από ευθεία - Απόσταση παραλλήλων ευθειών  
Β-1-11-(1)     Ο κύκλος και τα στοιχεία του κύκλου Ι  
Β-1-11-(2)     Ο κύκλος και τα στοιχεία του κύκλου ΙΙ  
         
Β-2-6     Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια άλλη ευθεία  
         
Γ΄ - Γυμνασίου     Αριθμητική - Άλγεβρα  
         
Α-1-9     Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις  
Α-1-10     Πολλαπλασιασμός - Διαίρεση ρητών παραστάσεων  
         
Α-2-1     Η εξίσωση αx+β=0  
Α-2-2-α     Επίλυση εξισώσεων 2ου βαθμού με τη βοήθεια τύπου  
Α-2-2-β     Επίλυση εξισώσεων 2ου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων  
Α-2-3     Προβλήματα εξισώσεων 2ου βαθμού  
         
Β΄ - Λυκείου     Άλγεβρα  
         
      Πολυώνυμα  
      Διαίρεση πολυωνύμων  
      Διαίρεση πολυωνύμου με το (x-ρ)  
      Πολυωνυμικές εξισώσεις - Σχήμα Horner  
      22 Ασκήσεις στα πολυώνυμα  
         
      Τα παραπάνω φύλλα εργασίας δημιούργησε η Έλσα Γεμενετζή καθηγήτρια Μαθηματικών στο Γυμνάσιο Μελίκης τη σχολική χρονιά 2008 - 2009.  
       

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας