ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Γιώργος Μαντζώλας
Μαθηματικός
 Μελίκη Ημαθίας