από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

  Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                 Επικοινωνία

 Όριο στο Χο

ΛΕΞΙΚΟ   Κατηγορία  Αρχείο  Μέγεθος  Περιεχόμενο
Tο όριο της f(x)  Άσκηση 1 PDF    70 Kb  Υπολογισμός ορίου στο Χο
Το x τείνει στο Xo  Άσκηση 1-1 PowerPoint   138 Kb  Απλή αντικατάσταση
Το x τείνει στο Xo από δεξιά  Άσκηση 1-2 PowerPoint  152 Kb  Απλή αντικατάσταση
Το x τείνει στο Xo από αριστερά  Άσκηση 1-3 PowerPoint  137 Kb  Απλή αντικατάσταση
Δεξιό όριο της f στο Xo  Άσκηση 1-4 PowerPoint  136 Kb  Απλή αντικατάσταση
Αριστερό όριο της f στο Xo  Άσκηση 1-5 PowerPoint  150 Kb  Απλή αντικατάσταση
Πλευρικά όρια της f στο Xo  Άσκηση 2 PDF    76 Kb  Υπολογισμός ορίου στο Χο
Ιδιότητες των ορίων  Άσκηση 2-1 PowerPoint  199 Kb  Πλευρικά όρια
Πράξεις μεταξύ των ορίων  Άσκηση 2-2 PowerPoint  211 Kb  Πλευρικά όρια
Πρόσημο ορίου και συνάρτησης  Άσκηση 2-3 PowerPoint  160 Kb  Πλευρικά όρια
Όριο απόλυτης τιμής  Άσκηση 2-4 PowerPoint  123 Kb  Πλευρικά όρια
Όριο και διάταξη  Άσκηση 2-5 PowerPoint  123 Kb  Πλευρικά όρια
Όριο και ρίζα  Άσκηση 2-6 PowerPoint  124 Kb  Πλευρικά όρια
Κριτήριο παρεμβολής  Άσκηση 2-7 PowerPoint  121 Kb  Πλευρικά όρια
Όρια τριγωνομετρικών συναρτήσεων  Άσκηση 2-8 PowerPoint  122 Kb  Πλευρικά όρια
Όριο σύνθετης συνάρτησης  Άσκηση 2-9 PowerPoint  121 Kb  Πλευρικά όρια
   Άσκηση 2-10 PowerPoint  124 Kb  Πλευρικά όρια
   Άσκηση 3 PDF    81 Kb  Υπολογισμός ορίου στο Χο
   Άσκηση 3-3 PowerPoint  140 Kb  Απροσδιόριστη Μορφή 0/0
   Άσκηση 3-6 PowerPoint  198 Kb  Απροσδιόριστη Μορφή 0/0
   Άσκηση 3-7 PowerPoint  172 Kb  Απροσδιόριστη Μορφή 0/0
   Άσκηση 3-8 PowerPoint  142 Kb  Απροσδιόριστη Μορφή 0/0
   Άσκηση 3-9 PowerPoint  144 Kb  Απροσδιόριστη Μορφή 0/0
   Άσκηση 3-10 PowerPoint  143 Kb  Απροσδιόριστη Μορφή 0/0
   Άσκηση 3-19 PowerPoint  142 Kb  Απροσδιόριστη Μορφή 0/0
   Άσκηση 3-20 PowerPoint  164 Kb  Απροσδιόριστη Μορφή 0/0
   Άσκηση 3-26 PowerPoint  142 Kb  Απροσδιόριστη Μορφή 0/0
   Άσκηση 3-29 PowerPoint  142 Kb  Απροσδιόριστη Μορφή 0/0
   Άσκηση 4 PDF   83 Kb  Υπολογισμός ορίου στο Χο
   Άσκηση 4-1 PowerPoint  203 Kb  Απρ.Μορφή 0/0 - Τετραγωνική Ρίζα
   Άσκηση 4-2 PowerPoint  183 Kb  Απρ.Μορφή 0/0 - Τετραγωνική Ρίζα
   Άσκηση 4-3 PowerPoint  209 Kb  Απρ.Μορφή 0/0 - Τετραγωνική Ρίζα
   Άσκηση 4-4 PowerPoint  212 Kb  Απρ.Μορφή 0/0 - Τετραγωνική Ρίζα
   Άσκηση 4-8 PowerPoint  289 Kb  Απρ.Μορφή 0/0 - Τετραγωνική Ρίζα
   Άσκηση 5 PDF   76 Kb  Προσδιορισμός παραμέτρου- ύπαρξη ορίου
   Άσκηση 5-1 PowerPoint  208 Kb  Προσδιορισμός παραμέτρου- ύπαρξη ορίου
Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας