από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

  Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                Επικοινωνία

 Παραβολή

ΛΕΞΙΚΟ    Περιεχόμενο  Αρχείο  Σημειώσεις
Παραβολή  Γραφική παράσταση  SketchPad 312  
Διευθετούσα  Εφαπτομένη  SketchPad 312  
Εστία  Ρίζες του τριωνύμου  SketchPad 312  
Κορυφή  Πρόσημο του τριωνύμου  SketchPad 312  
Εξίσωση της Παραβολής  Μέγιστο - Ελάχιστο  SketchPad 312  
Ιδιότητες της Παραβολής  Σύνολο Τιμών  SketchPad 312  
’ξονας της Παραβολής  Θ.Μ.Τ στην παραβολή  SketchPad 312  
Εφαπτομένη της Παραβολής  Ορισμός  SketchPad 312  
Εξίσωση Εφαπτομένης  Εφαπτομένη της Παραβολής  SketchPad 312  
Ανακλαστική Ιδιότητα  Ανακλαστική Ιδιότητα  SketchPad 312  
Πολική ευθεία  Πρόταση 1  SketchPad 312  
Πόλος χορδής  Πρόταση 2  SketchPad 312  
Εξίσωση πολικής  Πρόταση 3  SketchPad 312  
   Πρόταση 4  SketchPad 312  
       

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας