από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

  Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                 Επικοινωνία

 Στατιστική

ΛΕΞΙΚΟ   Ασκήσεις  Αρχείο  Αρχείο  Περιεχόμενο
Στατιστική

 Άσκηση 1

 PDF 126Kb  PowerP 777Kb   Ποιοτική μεταβλητή
Πληθυσμός  Άσκηση 2  PDF  PowerPoint   Ποιοτική μεταβλητή
Άτομο

 Άσκηση 3

 PDF  PowerPoint   Ποιοτική μεταβλητή
Μέγεθος του Πληθυσμού  Άσκηση 4  PDF  PowerPoint   Ποιοτική μεταβλητή
Μεταβλητή

 Άσκηση 5

 PDF  PowerPoint   Ποσοτική μεταβλητή - Διακριτή
Ποιοτική Μεταβλητή  Άσκηση 6  PDF  PowerPoint   Ποσοτική μεταβλητή - Διακριτή
Ποσοτική Μεταβλητή

 Άσκηση 7

 PDF  PowerPoint   Ποσοτική μεταβλητή - Διακριτή
Διακριτή Μεταβλητή  Άσκηση 8  PDF  PowerPoint   Ποσοτική μεταβλητή - Διακριτή
Συνεχής Μεταβλητή

 Άσκηση 9

 PDF  PowerPoint   Ποσοτική μεταβλητή - Διακριτή
Δείγμα  Άσκηση 10  PDF  PowerPoint   Ποσοτική μεταβλητή - Συνεχής
Απογραφή

 Άσκηση 11

 PDF 95Kb  PowerP 416Kb   Ποσοτική μεταβλητή - Συνεχής
Συχνότητα  Άσκηση 12  PDF  PowerPoint   Ποσοτική μεταβλητή - Συνεχής
Σχετική Συχνότητα

 Άσκηση 13

 PDF  PowerPoint   Ποσοτική μεταβλητή - Συνεχής
Αθροιστική Συχνότητα  Άσκηση 14  PDF  PowerPoint   Διακριτή Ποσ.Μετ. - Παράμετροι Θέσης
Σχετική Αθροιστική Συχνότητα

 Άσκηση 15

 PDF  PowerPoint   Διακριτή Ποσ.Μετ. - Παράμετροι Θέσης
Γραφική Παράσταση  Άσκηση 16  PDF  PowerPoint   Διακριτή Ποσ.Μετ. - Παράμετροι Θέσης
Κατακόρυφο Ραβδόγραμμα

 Άσκηση 17

 PDF  PowerPoint   Διακριτή Ποσ.Μετ. - Παράμετροι Θέσης
Οριζόντιο Ραβδόγραμμα  Άσκηση 18  PDF  PowerPoint   Διακριτή Ποσ.Μετ. - Παράμετροι Θέσης
Κυκλικό Διάγραμμα

 Άσκηση 19

 PDF  PowerPoint   Διακριτή Ποσ.Μετ. - Παράμετροι Θέσης
Εικονόγραμμα  Άσκηση 20  PDF  PowerPoint   Διακριτή Ποσ.Μετ. - Παράμετροι Θέσης
Κλάση

 Άσκηση 21

 PDF  PowerPoint   Διακριτή Ποσ.Μετ. - Παράμετροι Θέσης
Κέντρο κλάσης  Άσκηση 22  PDF  PowerPoint   Συνεχής Ποσ.Μετ. - Παράμετροι Θέσης
Ιστόγραμμα

 Άσκηση 23

 PDF 110Kb  PowerP 383Kb   Συνεχής Ποσ.Μετ. - Παράμετροι Θέσης
Πολύγωνο Συχνοτήτων  Άσκηση 24  PDF  PowerPoint   Συνεχής Ποσ.Μετ. - Παράμετροι Θέσης
Επικρατούσα Τιμή

 Άσκηση 25

 PDF  PowerPoint   Συνεχής Ποσ.Μετ. - Παράμετροι Θέσης
Μέση Τιμή  Άσκηση 26  PDF  PowerPoint   Μέση Τιμή
Σταθμικός Μέσος

 Άσκηση 27

 PDF  PowerPoint   Μέση Τιμή
Διάμεσος  Άσκηση 28  PDF  PowerPoint   Μέση Τιμή
Εύρος

 Άσκηση 29

 PDF  PowerPoint   Μέση Τιμή
Μέση Απόλυτη Απόκλιση  Άσκηση 30  PDF  PowerPoint   Μέση Τιμή
Διακύμανση

 Άσκηση 31

 PDF  PowerPoint   Μέση Τιμή
Τυπική Απόκλιση  Άσκηση 32  PDF  PowerPoint   Μέση Τιμή
Συντελεστής Μεταβολής

 Άσκηση 33

 PDF  PowerPoint   Διακριτή Ποσ.Μ- Παράμετροι Διασποράς
Ομοιογενής Πληθυσμός  Άσκηση 34  PDF  PowerPoint   Διακριτή Ποσ.Μ- Παράμετροι Διασποράς
Κανονική Κατανομή

 Άσκηση 35

 PDF  PowerPoint   Διακριτή Ποσ.Μ- Παράμετροι Διασποράς
Ευθεία Παλινδρόμησης  Άσκηση 36  PDF  PowerPoint   Διακριτή Ποσ.Μ- Παράμετροι Διασποράς
Ευθεία Ελαχίστων Τετραγώνων

 Άσκηση 37

 PDF 132Kb  PowerP 405Kb   Συνεχής Ποσ.Μ- Παράμετροι Διασποράς
Συντελεστής Γραμμικής Συσχέτισης  Άσκηση 38  PDF  PowerPoint   Συνεχής Ποσ.Μ- Παράμετροι Διασποράς
Στατιστική Συμπερασματολογία

 Άσκηση 39

 PDF  PowerPoint   Συνεχής Ποσ.Μ- Παράμετροι Διασποράς
Στατίζω  Άσκηση 40  PDF  PowerPoint   Διακριτή Ποσ.Μ- Παράμετροι Διασποράς

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας