από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

  Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                 Επικοινωνία

 Τριώνυμο

ΛΕΞΙΚΟ    Περιεχόμενο  Αρχείο  Σημειώσεις
Συντελεστές  Εξίσωση 2ου βαθμού 11  PowerPoint  β=0
Διακρίνουσα  Εξίσωση 2ου βαθμού 12  PowerPoint  β=0
Πραγματικές Ρίζες  Εξίσωση 2ου βαθμού 13   PowerPoint  β=0
’θροισμα Ριζών  Εξίσωση 2ου βαθμού 14  PowerPoint  β=0
Γινόμενο Ριζών  Εξίσωση 2ου βαθμού 15  PowerPoint  γ=0
Πρόσημο του Τριωνύμου  Εξίσωση 2ου βαθμού 16  PowerPoint  γ=0
Παραβολή  Εξίσωση 2ου βαθμού 17  PowerPoint  Ταυτότητα
Διευθετούσα  Εξίσωση 2ου βαθμού 21  PowerPoint  Διακρίνουσα - Ρίζες
Εστία  Εξίσωση 2ου βαθμού 22  PowerPoint  Διακρίνουσα - Ρίζες
Κορυφή  Εξίσωση 2ου βαθμού 23  PowerPoint  Διακρίνουσα - Ρίζες
Εξίσωση της Παραβολής  Εξίσωση 2ου βαθμού 24  PowerPoint  Διακρίνουσα - Ρίζες
Ιδιότητες της Παραβολής  Εξίσωση 2ου βαθμού 25  PowerPoint  Διακρίνουσα - Ρίζες
’ξονας της Παραβολής  Εξίσωση 2ου βαθμού 26  PowerPoint  Διακρίνουσα - Ρίζες
Εφαπτομένη της Παραβολής  Γραφική παράσταση  SketchPad 312  
Εξίσωση Εφαπτομένης  Γραφική παράσταση  SketchPad 312  
   Εφαπτομένη  SketchPad 312  
   Ρίζες του τριωνύμου  SketchPad 312  
   Πρόσημο του τριωνύμου  SketchPad 312  
   Μέγιστο - Ελάχιστο  SketchPad 312  
   Σύνολο Τιμών  SketchPad 312  
   ’σκηση 14-1  PowerPoint  Μονοτονία - Ακρότατα
   ’σκηση 14-2  PowerP 293Kb  Μονοτονία - Ακρότατα
   ’σκηση 14-4  PowerPoint  Μονοτονία - Ακρότατα
   Πρόβλημα 1  PowerPoint  Εισαγωγικές Εξετάσεις  2003
   Πρόβλημα 2  PowerP 321Kb  Εισαγωγικές Εξετάσεις  2004

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας