Καιρός

Ρολόι

Βιβλίο επισκεπτών

DSC06194

 

Καλώς ορίσατε στον δικτυακό τόπο της.......Επιστήμης και Τεχνολογίας.

 

Σκοπός του παρόντος δικτυακού τόπου είναι να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο αναζήτησης γνώσης στα χέρια των μαθητών των δύο πρώτων τάξεων του Γυμνασίου (Α' και Β΄) που διαδάσκονται το μάθημα της τεχνολογίας και όχι μόνο. 

 
 

Εορτολόγιο