η πληροφορικη

στην εκπαιδευση


Υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Δείτε το φύλλο εργασίας εδώ.

Αφού εγκατατσήσετε το Kodu, παίξτε το παιχνίδι μηχανάκιας κατεβάζοντάς το εδώ.

Για να κάνετε το τεστ κάνετε κλικ εδώ.