η πληροφορικη

στην εκπαιδευση


Υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς

ΑΕΠΠ

Εδώ θα βρείτε υλικό και πληροφορίες για το μάθημα "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ)"