η πληροφορικη

στην εκπαιδευση


Υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων

   ΘΕΜΑΤΑ ΛΥΣΕΙΣ
  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΤΟΣ    2000  2000  2000  2000
 2001  2001  2001  2001
 2002  2002   2002   2002
 2003  2003   2003   2003
 2004  2004  2004  2004
 2005  2005  2005  2005
 2006  2006  2006  2006
 2007  2007  2007  2007
 2008  2008 2008  2008
 2009  2009 2009  2009
 2010  2010  2010  2010
 2011  2011  2011  2011
2012 2012 2012 2012
2013 2013 2013 2013
2014 2014 2014 2014
2015 2015 2015 2015