Άλλα Προσόντα

·         Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ)

Κωδικοί ΣΤΕΠ

Κωδικός Περιγραφή
2131 Σχεδιαστές, αναλυτές και προγραμματιστές συστημάτων υπολογιστών
2139 Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της πληροφορικής μ.α.κ.
2232 Ηλεκτρονικοί μηχανικοί και μηχανικοί τηλεπικοινωνιών
2430 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
2430-1 Καθηγητές γυμνασίων - λυκείων
2430-2 Καθηγητές Τ.Ε.Ε. Α’ και Β’ κύκλου εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας ή άλλου Υπουργείου ή άλλου Τύπου Επαγγελματικού Λυκείου
2430-3 Καθηγητές Τ.Ε.Σ. εποπτείας Υπουργείου Παιδείας ή άλλου Υπουργείου
2430-4 Καθηγητές Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ή ισότιμων σχολών
2460 Εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης
2472 Διδακτικό Προσωπικό Ιδιωτικών Επαγγελματικών και Τεχνικών Σχολών
3114 Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών

Κωδικοί ΕΚΟ

Κωδικός Περιγραφή
1.1 άτομα με αναπηρίες
2.3 μετανάστες
3.1 φυλακισμένοι
3.2 αποφυλακισμένοι
4 ειδικές πολιτισμικές ομάδες (πχ Τσιγγάνοι-Πομάκοι)
6 μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών
7 λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας
10 λοιπές κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας

Ενταγμένος στο μητρώο μεντόρων στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευθέντων - mentoring» των πράξεων «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων Α.Π. 7 και 8».

Άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης

Άδεια διδασκαλίας Γαλλικής Γλώσσας σε φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

Μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.Ε.)

Μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.)

Μέλος στην Ελληνική Εκπαιδευτική Ένωση STEM. Κάρτα μέλους

Μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (Ε.Π.Υ.)

Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληροφορικής Δημοσίου. (ΠΑΣΥΠΛ)

Μέλος του Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) 

Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Ε.Τ.Π.Ε.)

Επιτηρητής ορισμένος από την Ε.Π.Υ. για διενέργεια εξετάσεων ECDL.

Εξεταστής ορισμένος από την ECDL HELLAS για διενέργεια εξετάσεων ECDL.

Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β’

Κάτοχος Άδειας Οδηγήσεως Αυτοκινήτου και Μηχανής.

Εθελοντής Σαμαρείτης του Ε.Ε.Σ. (Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού). Τάξη 1991