1α. Παρακολούθηση Σεμιναρίων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

1β. Παρακολούθηση Σεμιναρίων Ηλεκτρονικής

1γ. Παρακολούθηση Γενικών Σεμιναρίων

1δ. Παρακολούθηση Συνεδρίων

1α. Σεμινάρια στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

---------------------------------------------------------------------------------

2018, 11 Ιουνίου ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής). Συμμετοχή ως επιμορφούμενος για 3 ώρες στο πρόγραμμα επιμόρφωσης επιμορφωτών.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011, 27 και 28 Ιουνίου (Ο.ΕΠ.ΕΚ – Οργ/σμός Επιμ/σης Εκπαιδευτικών)

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Γενικού Λυκείου, στο αντικείμενο: «Ερευνητικές Εργασίες (project)» (Απόφαση 22/22.06.2011 Δ.Σ Ο.ΕΠ.ΕΚ.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) - Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) - Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Τίτλος: "Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών", διάρκειας 100 ωρών.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) - Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) - Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Τίτλος: "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)", διάρκειας 25 ωρών.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2011 (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) - Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) - Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Τίτλος: "Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών και Στελεχών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων", διάρκειας 25 ωρών.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2011 Κ.Ε.Ε. Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Πατρών, Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στη Γερμανική Γλώσσα, διάρκειας 50 ωρών.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2010 Κ.Ε.Ε. Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Πατρών, Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην Ιταλική Γλώσσα, διάρκειας 50 ωρών.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1β. Παρακολούθηση Σεμινάριων Ηλεκτρονικής

-------------------------------------------------------------------------------

2017       19/10/17. Eπιμορφωτικό Σεμινάριο «Arduino και Μαθητικός διαγωνισμός διαστημικής CanSat in Greece 2018» 1ο ΓΕ.Λ. Πάτρας

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015-2016       11/11/15 - 24/01/2016. Βεβαίωση Παρακολούθησης Εργαστηριακού Κύκλου Προγραμματισμού Ψηφιακών Μικροελεγκτών με χρήση της πλατφόρμας Arduino

-------------------------------------------------------------------------------

 

2016       5-6 Φεβρουαρίου. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα). Διημερίδα με τίτλο:

”Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”

-------------------------------------------------------------------------------

2015       8 Μαϊου. 1ο Ε.Κ. Πατρών. Επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο:

”Εργαστηριακές Εφαρμογές με Οπτικές Ίνες”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2007          27 Ιανουαρίου, Ε.Ε.Τ.Ε.Μ (Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών Αχαΐας), Πάτρα. Παρακολούθηση Ημερίδας με θέμα «Παρουσίαση Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Θέματα Διατάξεων Γειώσεων»

 

------------------------------------------------------------------------------------------

1999 –2000        Τ.Ε.Ι Αθήνας. 5-μηνη πραγματοποίηση Σεμιναρίου με τίτλο:

”Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Έλεγχος Τηλεπικοινωνιακού Προϊόντος.”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1γ. Παρακολούθηση Γενικών Σεμιναρίων

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018/04/27      eTwinning Online Seminar "I'm impressed (by STEM!)". (Duration: 2 hours).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018/01/11      eTwinning Event "The World Is Not Flat: Building a Multidimensional Learning Environment". (Duration: 2 hours).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000      Κ.Α.ΕΛ.Ε. Πατρών  2-μηνη πραγματοποίηση Σεμιναρίου με τίτλο:

                   ‘’Πληροφορική – Σύγχρονη Οργάνωση και Διοίκηση – Λογιστική’’

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1δ. Παρακολούθηση Συνεδρίων

 

2021 8 Enero, Instituto Avanzado de ELE. Certificado de Inscripción al Webinario de Gramática. Duración: 1 hora

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2020 5 - 13 Noviembre, VI Congreso Internacional del Español en Castilla y León. Certificado de Asistencia. #españolparatodos.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 16 - 18 Οκτωβρίου, 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 11 - 13 Οκτωβρίου, 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα

---------------------------------------------------------------------------------

2019 11 - 12 Μαιου, 6ο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός. Για τον Παιδαγωγό του σήμερα. Αθήνα. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 23 - 25 Νοεμβρίου, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση», Ιωάννινα.

----------------------------------------------------------------------------

2018 25 - 27 October, having attended the eTwinning conference 2018 as a Participant, Warsaw, Poland

-------------------------------------------------------------------

2018 12 - 14 Οκτωβρίου, 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα

----------------------------------------------------------------------

2018 05 - 07 Οκτωβρίου, 3ο  Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο. Διδακτικές Διαδρομές στο σημερινό σχολείο. Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα

--------------------------------------------------------------------------------

2018 28/06 - 01/07, 3rd Biennial Conference of the ESREA - European Society for Research on the Education of Adults. Interrogating Transformative Processes in Learning and Education Network & The Italian Transformative Learning Network. ‘Contemporary Dilemmas and Learning for Transformation’. University of Milano-Bicocca. Milan, Italy.

------------------------------------------------------------------------------

2017 13 - 15 Δεκεμβρίου, Διεθνές Αναπτυξιακό Συνέδριο «Συμμαχία για την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», Πάτρα.

------------------------------------------------------------------------------

2017 24 - 26 Νοεμβρίου, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση», Πάτρα.

------------------------------------------------------------------------------

2017 24 - 26 Νοεμβρίου, 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

------------------------------------------------------------------------------

2017 13 - 15 Οκτωβρίου, "3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα", Λάρισα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 1 - 2 Απριλίου, "4ο Συνέδριο - Νέος Παιδαγωγός", Αθήνα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 25-27 Νοεμβρίου, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning  με διεθνή συμμετοχή για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας, της Επικοινωνίας και της ανοικτότητας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα», Πάτρα.

---------------------------------------------------------------------------------

2016 21 - 23 Οκτωβρίου, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπ/κής Καινοτομίας με Διεθνή Συμμετοχή , Λάρισα.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 16 - 17 Απριλίου, "3ο Συνέδριο - Νέος Παιδαγωγός", Αθήνα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 27 - 29 Νοεμβρίου, "1ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής - " Καινοτόμες Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη", Δράμα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning  «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα» Πάτρα 13 - 15 Νοεμβρίου 2015 υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

---------------------------------------------------------------------------------

2015 23 - 25 Οκτωβρίου, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπ/κής Καινοτομίας, Λάρισα.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 29 Νοεμβρίου, Παρακολούθηση επιστημονικής ημερίδας με θέμα: "Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Πρακτικές στο σχολείο", Αθήνα. Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning  «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα» Πάτρα 14, 15, 16 Νοεμβρίου 2014 υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014          17 - 18 Οκτωβρίου, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Ελληνογερμανική Αγωγή, ΙΤΥΕ Διόφαντος

Συνέδριο με θέμα  «Ανακαλυπτική Μάθηση στην Εκπαιδευτική Πράξη», Αθήνα

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004          5 - 7 Νοεμβρίου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο.

Διεθνές Συνέδριο με θέμα  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004   Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο Κρήτη

            23 -24 Οκτωβρίου. 1η Πανελλήνια Διημερίδα με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα:
           ‘Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας’.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------