Επιπλέον Γνώσεις

2009. Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος πιστοποίησης Α'επιπέδου ΤΠΕ.

2017. Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος πιστοποίησης Β' επιπέδου ΤΠΕ.

·        Κάτοχος του ECDL (European Computer Driving License)

·         Γλώσσες Προγραμματισμού: Pascal, C, Ψευδογλώσσα

·         Λειτουργικά Περιβάλλοντα Εργασίας σε Η/Υ:

o        DOS

o        Windows (98, 2000, Me, XP, Vista), UNIX

·         Άλλες Γνώσεις:

o        Office  (97, 2000, XP, 2003, 2007)

o        Adobe PageMaker

o        Adobe Photoshop

o        Microsoft Frontpage

o        HTML

o        Macromedia Dreamweaver

o        Multisim 7.0. (Electronic Workbench)

o        National Instruments Electronic Workbench 10.0