Εργασιακή εμπειρία

 

15/09/2012 – 30/06/2013

Μουσικό Γυμνάσιο Βαρθολομιού
Τέρμα Παλιοπύργου, Βαρθολομιό
Τηλ. 2623042749
• Αποσπασμένος στο Μουσικό Γυμνάσιο Βαρθολομιού με τα εξής καθήκοντα:

i) Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Η/Υ. Τεχνική Υποστήριξη στο Δίκτυο στους Η/Υ και στον Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό

Συνολική προϋπηρεσία: 9 μήνες και 16 ημέρες

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/09/2011 – 30/06/2011

Γυμνάσιο Βαρθολομιού
Αρχαίας Ήλιδος 7, Βαρθολομιό
Τηλ. 2623041232
• Αποσπασμένος στο Γυμνάσιο Βαρθολομιού με τα εξής καθήκοντα:

i) Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Η/Υ. Τεχνική Υποστήριξη στο Δίκτυο στους Η/Υ και στον Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό

ii) Υπεύθυνος για την κατασκευή και συντήρηση της ιστοσελίδας του σχολείου σε περιβάλλον Joomla

Συνολική προϋπηρεσία: 9 μήνες και 16 ημέρες

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/09/2009 – 31/08/2011

ΙΕΚ Πάτρας
Ακρωτηρίου 289, Πάτρα
Τηλ. 2610311801
• Αποσπασμένος στο ΙΕΚ Πάτρας με τα εξής καθήκοντα:

i) Πληροφορική: Υπεύθυνος Εργαστηρίων Η/Υ. Τεχνική Υποστήριξη στο Δίκτυο και στον Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό

ii) Τμήμα Κατάρτισης: Υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή της κατάρτισης στα τρέχοντα τμήματα

iii)Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών: Υπεύθυνος Έκδοσης Βεβαιώσεων Φοίτησης Καταρτιζομένων και Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας / Πιστοποίησης Εκπαιδευτών.

Συνολική προϋπηρεσία: 2 έτη, 0 μήνες και 0 ημέρες

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/01/2005 – 03/09/2007

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Λυσσάνδρου 1, Σπάρτη
Τηλ. 2731089654
• Διορισμένος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ως Ε.Τ.Ε.Π (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) με ειδικότητα ‘Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων’. Συνολική προϋπηρεσία: 3 έτη, 1 μήνας και 10 ημέρες

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/06/2003 – 28/02/2004

ECDL Ελλάς Α.Ε.
Κοραή 3,Αθήνα
Τηλ. 2103318018
• Εργασία ως ‘Επιτηρητής’ ορισμένος από την ECDL Hellas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/08/2003 – 30/11/2003

ΚάΠα Πληροφορική
Κέντρο Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Κορίνθου 255, Πάτρα
Τηλ.2610-625360
• Εργασία, κατόπιν συμφωνίας, ως ‘Υπεύθυνος Πληροφορικής’ στην έναρξη, διοργάνωση και συντήρηση της ΚάΠα Πληροφορικής με σκοπό τη διενέργεια των πρώτων εξετάσεων ECDL.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/11/2001–14/06/2004

Ερμού 96, Πάτρα
Τηλ.2610-271279
• Εργασία, ως ελεύθερος επαγγελματίας για 3 έτη ως Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων με έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/02/2003 – 19/04/2004

Μέντωρ Εκπαιδευτική Α.Ε
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Θερμοπυλών 41, Πάτρα
Τηλ.2610-454545
• Για 1 έτος και 2 ½ μήνες εργασία ως ‘Ηλεκτρονικός – Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων’.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/09/2000 – 31/01/2003

Westnet Α.Ε Δικτυακές Υπηρεσίες
Γεροκωστοπούλου 17, Πάτρα
Τηλ.2610-624070
• Για 2 έτη και 5 μήνες, εργασία ως ‘Ηλεκτρονικός – Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων’.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/07/2001 – 30/11/2002

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων στο
Στρατό Ξηράς (Σώμα Υλικού Πολέμου) με ειδικότητα:
• ‘Τεχνικός Γραφέας – Προγραμματιστής Η/Υ.’

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/06/1999 – 19/09/1999

Τηλεοπτικός Σταθμός ‘SuperB’
Αγ.Ανδρέου 22 , Πάτρα
Τηλ.2610-622829 , 622830
• Για 3 μήνες, εργασία ως ‘Ηλεκτρονικός – Τεχνικός Ροής’.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/10/1998 – 12/04/1999

01INFONET, Σχολή Επιμόρφωσης Πληροφορικής
Κανακάρη 46-52 τηλ.2610226533
Πάτρα
• 6-μηνη πρακτική εξάσκηση ως Τεχνικός σε service και συντήρηση Η/Υ.