Ξένες Γλώσσες

1. Αγγλικά :

Γ2 - Άριστη Γνώση. ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας).

Γ2 - Άριστη Γνώση. Certificate of Proficiency in English / The English College, London

Β2 - Καλή γνώση. First Certificate in English / University of Cambridge

2. Γαλλικά:

 

Γ2 - Άριστη Γνώση. SORBONNE 2. Diplôme de Langue et Littérature Françaises - 2ème degré  / Université  de Paris-Sorbonne.

Γ2 - Άριστη γνώση. D.A.L.F. - Diplome Approfondi de Langue Française.

Γ1 - Πολύ καλή γνώση. SORBONNE 1. Certificat Pratique de Langue Française – 1er degré  / Université  de Paris-Sorbonne.

3. Ιταλικά:

 

Γ1 - Πολύ καλή γνώση. ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας).

Γ1 - Πολύ καλή γνώση. Diploma di Lingua Italiana, Istituto Italiano Di Cultura . .

Β2 - Καλή Γνώση. ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας).

4. Ισπανικά:

 

Γ1 - Πολύ καλή γνώση. ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας).

Β2 - Καλή γνώση. ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας).

5. Γερμανικά:

 

Β2 - Καλή γνώση. ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας).

Β1 - Μέτρια Γνώση. ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας).

 

6. Σουηδικά:

 

Α2 - Βασική γνώση. Swedex test i Svenska - Folkuniversitetet. Επίπεδο . .

 

7. Ρωσικά:

 

Α1 - Ξενόγλωσση επιχειρηματική ορολογία (70 ώρες)