Γεώργιος Φ. Γιωτόπουλος - M.Ed., M.Sc., PhD(c)

hello f sweden g test1 h

Βιογραφικό σε μορφή Europass

Βιογραφικό απλό σε μορφή pdf

Κοινωνική Δικτύωση

Συγγραφέας

goodreads

Ερευνητής

 

Greek Ambassador eTwinning Scientix Teachers4Europe Tackling early leaving from Vocational Education and Training

 

Σπουδές Άλλες Σπουδές / Σεμινάρια Ξένες Γλώσσες Εργασιακή εμπειρία Διδακτική Εμπειρία Επιπλέον Γνώσεις Άλλα Προσόντα Συγγραφικό Έργο / Εισηγήσεις Θέσεις Ευθύνης

 

Ενταγμένος στο Μητρώο Αξιολογητών της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης (Σελ.1) (Σελ.2)

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ με αριθμό μητρώου: ΕΒ13670 (Σελ.1) (Σελ.2)

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής από το ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ. Αριθμός μητρώου εισηγητή: 17338

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Αριθμός μητρώου: 133365

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για τα Κ.Ε.Ε. - Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Κωδικός: 574

Πιστοποιημένος Επιμορφωτής από τον Ο.ΕΠ.ΕΚ. - Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Αριθμός Μητρώου: 239753

email: gfg_gr@yahoo.fr ggiotop@sch.gr

  1