Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά  στο 1ο ΕΠΑΛ  υπάρχουν εργαστήρια σχεδόν για  όλα τα επαγγέλματα.

Εφόσον η πρακτική εξάσκηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι διδασκαλίας στα επαγγελματικά σχολεία, η ύπαρξη των σύγχρονων
εγκαταστάσεων
είναι εξίσου απαραίτητη.

 Αίθουσα εργαστηρίου

 

Παρακάτω θα δείτε μια φωτογραφία από το εργαστήριο των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ όπου οι ματητές επισκευάζουν το σκληρό δίσκο ενός PC.

 

16/03/2017  html