εγκατάσταση διαχείριση και συντήριση υπολογιστικών συστημάτων

συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και εφαρμογές τους στο διαδίκτυο

αρχές προγραμματισμού υπολογιστών

βασικά θέματα πληροφορικής

λειτουργικά συστήματα και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων

σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοτόπων