Τα Βιβλία Πληροφορικής Στο Επάλ Ειναι Τα Εξης:

1.Aρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

2.Υλικό και Δίκτυα υπολογιστών

3.Βασικά Θέματα Πληροφορικής

4.Λειτουργικά Συστήματα Και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

5.Σχεδιασμός Και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

6.Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού Και Λογισμικού

7.Αγγλικά Τομέα