Παρουσίαση του εργαστηρίου πληροφορικής και των μαθημάτων του τομέα από τους μαθητές.