ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

 

 

 

Όταν ανοίξει ένα παράθυρο θάνε παρηγορία.

Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται,ή δεν μπορώ να τάβρω.Και καλλίτερα

 ίσως να μην τα βρώ.

'Ισως το φώς θάναι μια νέα τυραννία.

Ποιός ξέρει τι καινούργια πράγματα θα δείξει.

Κ. Καβάφης

 

 

 

 

Αν η Γεωμετρία ήταν αντίθετη με τα πάθη μας,

δεν θα έλειπαν οι άνθρωποι που θα αμφισβητούσαν

τη θετικότητα των αποδείξεών της.

Leibniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Α  (Animation)