Φωτογραφίες από την παράσταση  "ΙΠΠΗΣ"

1ο Πανελλήνιο Βραβείο Μαθητικών Καλ/κών Αγώνων

 

17 Νοέμβρη 2011

 

 

 

Αναλυτική μέθοδος υπολογισμού Βαθμού και Μορίων Πρόσβασης   

 

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι  Ε Σ    Γ Ι Α      Τ Ι Σ    Σ Χ Ο Λ Ε Σ

Μια πολύ χρήσιμη και κατατοπιστική σελίδα απ' τη Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας

powered by onlinedegreeadvantage.com