Το ΦΕΚ για τις αναθέσεις μαθημάτων σε Γυμνάσιο-Λύκειο

Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1544 τ. Β' / 4 Μαΐου 2018

ορίζονται για το σχολικό έτος 2018-2019 ως εξής:

 

 

 

 {pdf=http://users.sch.gr/gkapetanak/site/images/docs/fek-anath4.5.18.pdf%7C500%7C300}

Εκπαιδευτικές εργασίες

Εκπαιδευτικό υλικό