ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ (Γιώργου Καριπίδη )
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
f(x)=x
jpg
emf
f(x)=3
jpg
emf
f(x)=ημχ
jpg
emf
f(x)=συνχ
jpg
emf
f(x)=εφχ
jpg
emf
f(x)=σφχ
jpg
emf
f(x)=2+(x-2)^2
jpg
emf
f(x)=x^2
jpg
emf
f(x)=(1/2)^x
jpg
emf
g(x)=1/f(x)
jpg
emf
f(x)=lnx
jpg
emf
f(x)=ln(x-4)
jpg
emf
f(x)=lnx/x
jpg
emf
f(x)=(e^x-1)/(e^x+1)
jpg
emf
f(x)=(x-1)/x
jpg
emf
f(x)=1/x
jpg
emf
f(x)=-abs(x-3)
jpg
emf
f(x)=-2+absx
jpg
emf
f(x)=absx
jpg
emf
f(x)= -absx
jpg
emf
f(x)=e^x
jpg
emf
g(x)=2+f(x)
jpg
emf
f(x)=sqrt(x)
jpg
emf
f(x)=χ/(χ^2+1)
jpg
emf
f(x)=χ^2+5χ-3
jpg
emf
f(x)=χ^3
jpg
emf
f(x)=x^2lnx
jpg
emf
f(x)= -x^2
jpg
emf
f(x)= -x^2 +3
jpg
emf