Δ’ Τάξη Δημοτικού

Δ‘ Τάξη Δημοτικού

Εδώ βλέπουμε τις δραστηριότητες και τις εργασίες που κάνουμε στο μάθημα με τους μαθητές της Δ’ τάξης δημοτικού.

  • Επεξεργαστήκαμε την παρουσίαση μας αλλάζοντας την μορφή σχεδίασης απο τα προεπιλεγμένα της εφαρμογής και αλλάζοντας τον τρόπο εναλλαγής των διαφανειών με αυτόματο και μη αυτόματο τρόπο .

  • Επεξεργαστήκαμε την παρουσίαση προσθέτοντας εφέ εισαγωγής-έμφασης-εξόδου στα κείμενα και στις εικόνες μας

  • και κάναμε μια μικρή ταινία σε μια διαφάνεια.
  • Επεξεργαστήκαμε την παρουσίαση εισάγοντας βιντεο και ήχο στις διαφάνειες και αποθηκεύσαμε-εξάγαμε την παρουσίαση σε εκτελέσημη μορφή.
  • Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο πληροφορίες  και σύνδεσμοι
  • Μιλήσαμε τι είναι Δίκτυο , τι είναι Διαδίκτυο και πως συνδεόμαστε σε αυτό.
  • Μιλήσαμε για τις εφαρμογές και τις δυνατότητες που έχουμε όταν είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο
  • Μάθαμε να κάνουμε αναζήτηση μέσω της μηχανής αναζήτησης Google και τις επιλογές που μας δίνει (σελιδες, εικόνες, βιντεο, χαρτες, ρυθμίσεις αναζήτησης και συνθετη αναζήτηση.
  • Μάθαμε να κάνουμε αναζήτηση (απλή και σύνθετη) μέσω των μηχανών αναζήτησης και κάναμε την ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ _ Εργασία Internet