Ε’ Τάξη Δημοτικού

Ε’ Τάξη Δημοτικού

Εδώ βλέπουμε τις δραστηριότητες και τις εργασίες που κάνουμε στο μάθημα με τους μαθητές της Ε’ τάξης δημοτικού.