Στ’ Τάξη Δημοτικού

Στ’ Τάξη Δημοτικού

Εδώ βλέπουμε τις δραστηριότητες και τις εργασίες που κάνουμε στο μάθημα με τους μαθητές της Στ’ τάξης δημοτικού.