Τάξεις

Το μάθημα της Πληροφορικής

Το μάθημα της Πληροφορικής σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Πρόγραμμα Σπουδών παλιό) διδάσκεται μόνο μία ώρα την εβδομάδα σε κάθε τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Στον περιορισμένο αυτό χρόνο, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε όσα περισσότερα μπορούμε για τους υπολογιστές και για το πώς μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε δημιουργικά και με ασφάλεια.

Στο παρόν δικτυακο τόπο της Πληροφορικής μπορείτε να βλέπετε τις δραστηριότητες που κάνουμε στο μάθημα, τις εργασίες των μαθητών και διάφορα άλλα θέματα σχετικά με τους υπολογιστές που μας ενδιαφέρουν.

Ανά τάξη κάναμε:

Α’ Τάξη Δημοτικού

Β’ Τάξη Δημοτικού

Γ’ Τάξη Δημοτικού

Δ’ Τάξη Δημοτικού

Ε’ Τάξη Δημοτικού

Στ’ Τάξη Δημοτικού