ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Η επιτυχημένη διδασκαλία προαπαιτεί καλή προετοιμασία. Όπως ένας αρχιτέκτονας είναι αδιανόητο να χτίσει ένα σπίτι χωρίς να κάνει σχέδια, έτσι κι ένας εκπαιδευτικός είναι αδιανόητο να διδάξει, χωρίς προηγουμένως να προγραμματίσει και να σχεδιάσει τη διδασκαλία του. Όμως ο διδάσκων θα πρέπει να προσδώσει στο σχέδιο μαθήματος το προσωπικό του στίγμα. Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθεί τυφλά το "βιβλίο εκπαιδευτικού" και να αγκιστρώνεται από αυτό. Αρκεί απλώς να συμπλέει με τους στόχους του ΑΠΣ».

Για το σχέδιο του κτηρίου 

Η διδασκαλία ως συνήθεια

H παιδαγωγική σημασία της αξιολόγησης 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπενθύμιση: τα παρακάτω Σχέδια Μαθήματος και Φύλλα Εργασίας σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σε διδασκαλίες συναδέλφων στις ειδικές συνθήκες της τάξης τους. Κάθε σχεδιασμός περιέχει πλενεκτήματα και σημεία που μπορούν να βελτιωθούν. Η άκριτη μεταφορά σε άλλη τάξη είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αποτυχία.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Σχέδιο Μαθήματος και Φύλλο εργασίας: εισαγωγή στη συνάρτηση (6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου, Β΄ τάξη)

Σχέδιο Μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: συστήματα γραμμικών εξισώσεων (2ο ΠΠ Γυμνάσιο, Γ΄ τάξη)

Σχέδιο Μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: η συνάρτηση και οι αναπαραστάσεις της (2ο ΠΠ Γυμνάσιο, Β΄ τάξη)

Σχέδιο μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: εμβαδά επιπέδων σχημάτων, εμβαδόν τραπεζίου (2ο ΠΠ Γυμνάσιο, Β΄ τάξη) 

 Σχέδιο μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: εμβαδά (2ο ΠΠ Γυμνάσιο, Β΄ τάξη)


Σχέδιο μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: Εγγεγραμμένες και επίκεντρες γωνίες (2ο ΠΠ Γυμνάσιο, Β΄ τάξη)

Σχέδιο μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: από τα ανάλογα ποσά στη συνάρτηση y=αx (2ο ΠΠ Γυμνάσιο, Β΄ τάξη)

Σχέδιο μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: άρρητοι αριθμοί, τρόπος προσέγγισης άρρητου (2ο ΠΠ Γυμνάσιο, Β΄ τάξη)

Σχέδιο μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: κανονικά πολύγωνα (6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, Β΄ τάξη)

Σχέδιο μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: η έννοια της μεταβλητής, κανονικότητες (2ο ΠΠ Γυμνάσιο, Α΄ τάξη)

 Σχέδιο μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: εμβαδόν κυκλικού δίσκου (2ο ΠΠ Γυμνάσιο, Β΄ τάξη)


Σχέδιο Μαθήματος για τη διδασκαλία του μέσου όρου (Β΄ τάξη)

Σχέδια Μαθημάτων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 


ΛΥΚΕΙΟ

Σχέδιο μαθήματος: Επανάληψη των γεωμετρικών τόπων των κωνικών τομών με επέκταση της διδασκαλίας στις Απολλώνιες Κατασκευές (2ο ΠΠ ΓΕΛ, Μαθηματικά Κατεύθυνσης, Β Λυκ. 10/4/2013)

Σχεδιο μαθηματος: Διερεύνηση τωνΘεωρημάτων Μέσης Τιμής και Rolleτου Διαφορικού Λογισμού με τη βοήθεια του μικρόκοσμου GeoGebra (6ο ΓΕΛ Ζωγράφου, Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκ., 15/1/2013)

 


Σχέδιο Μαθήματος: Θεωρήματα διαμέσων (2ο ΠΠ Λύκειο, Γεωμετρία Β΄ τάξης)

Σχέδιο Μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: συνέπειες ΘΜΤ (2ο ΠΠ Λύκειο, Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης)

Σχέδιο μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: ανισοτικές σχέσεις- τριγωνική ανισότητα  (2ο ΠΠ Λύκειο, Γεωμετρία Α΄ τάξης)

Σχέδιο Μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: γενική μορφή εξίσωσης ευθείας (2ο ΠΠ Λύκειο, Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β΄ τάξης)

Σχέδιο Μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: τριγωνομετρικές εξισώσεις (2ο ΠΠ Λύκειο, Μαθηματικά  ΓΠ, Β΄ τάξης- Άλγεβρα)

Σχέδιο Μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: εύρεση τύπου εφαπτομένης κύκλου (2ο ΠΠ Λύκειο, Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β΄ τάξης) 


Σχέδιο Μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (2ο ΠΠ Λύκειο, Γεωμετρία Α΄ τάξης)

Σχέδιο Μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: εύρεση τύπου συνεχούς συνάρτησης (2ο ΠΠ Λύκειο, Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄τάξης)

Σχέδιο Μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: εφαπτομένη κύκλου (2ο ΠΠ Λύκειο, Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β΄ τάξης) 

Σχέδιο Μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: λύση προβλήματος με εξίσωση α΄ βαθμού (2ο ΠΠ Λύκειο, Άλγεβρα Α΄ τάξης) 

Σχέδιο Μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: Θεώρημα του Rolle (2ο ΠΠ Λύκειο, Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης) 

Σχέδιο Μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: λόγος των εμβαδών (2ο ΠΠ Λύκειο, Γεωμετρία Β΄ τάξης) 

Σχέδιο Μαθήματος: ανισοτικές σχέσεις σε τρίγωνα (2ο ΠΠ Λύκειο, Γεωμετρία Α΄ τάξης)