Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κόσυβας, Γ. (2014). Στοχασμοί για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία: μπορεί η παιδαγωγική αξιολόγηση να παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους; Στο: Καφετζόπουλος, Κ., Κόσυβας, Γ., Αποστολόπουλος, Κ. (Επιμ). Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, σκέψεις, ερωτήματα και αναμνήσεις από την αξιολόγηση στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Ηλεκτρονική έκδοση (e-book), Τεύχος. Α΄.