ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΚΑΛΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

05/02/2008

ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

  

Οι διαφορές των όρων "δια βίου μάθηση" και "εκπαίδευση ενηλίκων".

 

Η ανάδειξη του ρόλου του κριτικού στοχασμού στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και η σκιαγράφηση των προϋποθέσεων και των δυνατοτήτων της ενσωμάτωσης των διεργασιών του στην εκπαιδευτική πράξη.
 

Σύντομη αναφορά στις δυσλειτουργίες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα και μια κριτική ματιά για τον τρόπο που επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστούν οι τελευταίες.

 

Κριτική αποτίμηση των εμπειριών από τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΚΕΠΙΣ και διερεύνηση των δυνατοτήτων σύνδεσης θεωρίας και εκπαιδευτικής πράξης στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης.

 

  •    Μικροδιδασκαλία (θεωρία και παραδείγματα)

 

  •    Δυναμική Ομάδας (ανάλυση εκπαιδευτικού περιστατικού)

 

  •    Εκπαιδευτικοί της  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εκπαιδευτές ενηλίκων

 

 

 

 

 

 
 

ΑΡΧΙΚΗ | ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τελευταία αναθεώρηση: 05-02-2008