Γιάννης Γουμενάκης

Δάσκαλος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω

 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ Β' Επίπεδο
ΠΑΚΕ ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ κλικ για είσοδο
Οκτώβριος 2007-Μάρτιος 2008

MOODLE

επιμόρφωση:
Συνεργατικός δικτυακός τόπος για τις ΤΠΕ και την εκπαίδευση
και την εκπαίδευση στις ΤΠΕ

Τελευταία ενημέρωση Απρ 2011