"Μπροστά στα θαύματα του σύμπαντος αισθάνομαι ένα τίποτα. Καλύτερα να γυρίσω στο γραφείο."
Altan
Contribute!
Books!
Shop!