Α.1.5 α' μέρος: Χαρακτήρες διαιρετότητας - ΜΚΔ - ΕΚΠ

Κατηγορία: Άλγεβρα

Παρακολουθήστε την παρουσίαση του μαθήματος Α.1.5. Χαρακτήρες διαιρετότητας - ΜΚΔ - ΕΚΠ με τη θεωρία και τα σχετικά παραδείγματα. Αφορά το πρώτο μέρος της ενότητας.