Ο εθνικός δρυμός των Πρεσπών

Πρόκειται για έναν από τους δέκα εθνικούς δρυμούς που υπάρχουν στην Ελλάδα και ιδρύθηκε το 1974. Βρίσκεται στις γειτονικές πλευρές των βουνών Τρικλάρι και Βαρνούντα ξεκινώντας από το υψόμετρο των 850 μέτρων και φτάνει στα 2.120μ. κοντά στην κορυφή του όρους Βαρνούντα.

 Έχει έκταση πυρήνα 4.900 εκτάρια και περιφερειακής ζώνης 14.750 εκτάρια. Ο πυρήνας του εκτείνεται σε ολόκληρη τη Μικρή Πρέσπα και περιλαμβάνεται στους ελληνικούς υγρότοπους που προστατεύονται από τη Συνθήκη Ραμσάρ.

Κορυφή