Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Γενικά

Πηγάδι Ευαγγελίου

Γύρω στο 1970, το Πόρτο Ράφτη βρισκόταν ακόμα στη φάση της πρώιμης οικοπεδοποίησης, υπήρχαν αρκετές περιουσίες (αμπέλια, συκιές, φυστικιές) αδιαίρετες, ο βούρκος ήταν βούρκος και τα βουνά βουνά.  Εκείνη την εποχή, η υδροδότηση της περιοχής (απο την Αγ Μαρίνα και πέρα – προς Πρασιές) γινόταν από τη γεώτρηση του Κώστα του Ευαγγελίου. Μέχρι που απο τα πολλά σπίτια και τους πολλούς κήπους το πηγάδι στέρεψε και άρχισε να βγάζει σκέτη θάλασσα. Το δίκτυο και η υποδομή της επιχείρησης αυτής πέρασε στην ΕΥΔΑΠ και έτσι ο Πορτο-Ράφτης τώρα υδρεύεται από το Μόρνο;;;.

Share

You must be logged in to post a comment.